Vikten av bra bilder på din webbplats

En bild säger mer än tusen ord, som det gamla ordspråket säger, vilket betyder att du bör lägga ner mycket tid och kärlek för att få fina bilder till din webbplats. En webbplats kan ha hur enkel design som helst så länge fotografierna är fina och av hög kvalité – för då behövs det inte sägas så mycket mer.

När du börjar designa din webbsida ska du se till att du har flera fotografier av hög kvalité i bakfickan. Var noga med att bilderna passar in i sammanhanget och att de tillsammans utgör en harmonisk helhet, så att besökaren inte får ett rörigt intryck. För trots allt så säger en bild mer än tusen ord, och kopplar du ihop bilden rätt med en text kan det bli mycket enklare för besökaren att ta till sig innebörden.

Se till sammanhanget

För varje del på din webbplats ska du se till att ha åtminstone en bild att lätta upp bland text och information. Bilden ska vara relevant för texten och ge förståelse för texten som presenteras. Tänk på vilka typer av motiv och bilder du behöver för varje del och sida innan du startar utformningen av webbplatsen. Men om du hittar eller tar bilderna allt eftersom du designar din hemsida så gör detta inget, så länge allting hänger samman och det blir ett bra, harmoniskt intryck för läsaren.

Uppdatera både bilder och text

Bilderna bör vara lika uppdaterade som texterna och det skriftliga innehållet på webbplatsen, då det blir konstigt om texterna förändras men bilderna förblir desamma. Mycket handlar om relevans och sammanhang när det gäller en webbplats design och innehåll! – och bilderna är inget undantag. Var alltid självkritisk och komplettera, förnya och fixa till hemsidans bilder när du ändrar det skriftliga innehållet. Du kan gärna anlita en professionell fotograf för att ta den typ av bilder som du vill ha på webbplatsen, men annars funkar det lika bra att t.ex. fråga en vän som är fotograf eller ta bilderna själv om du kan ta bra bilder.